Wat houdt het beroep anesthesiemedewerker in?

Een anesthesiemedewerker is samen met de anesthesioloog verantwoordelijk voor de patiënt tijdens zijn verblijf op het operatiekamer complex. Je begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie en je ondersteunt de anesthesioloog bij zijn werkzaamheden. Je hebt intensief contact met de patiënt en de anesthesioloog en de rest van het operatieteam, bestaande uit 2 operatieassistenten, en een operateur (chirurg). Je kunt op anesthesiologisch gebied, de patiënt en de operatiekamer voorbereiden voor de operatie. Je assisteert de anesthesioloog bij het toedienen van narcose of andere anesthesie-technieken, zoals een ruggenprik. Tijdens de operatie bewaak je de vitale levensfuncties van de patiënt door middel van monitoring op het anesthesietoestel. Als anesthesiemedewerker voer je dus medisch-ondersteundende werkzaamheden uit op het gebied van de anesthesiologie. Dat zijn in het Rode Kruis Ziekenhuis met name werkzaamheden op het operatiekamercomplex, en soms op de verpleegafdelingen. Daarnaast kun je deel uitmaken van het pijn- en reanimatieteam.

Voor de operatie begint…

Je dag begint met het bedrijfsklaar maken van de operatiekamer en het klaarleggen van de medicijnen en andere materialen en middelen die je nodig hebt. Daarna haal je met je collega operatieassistent de patiënt op uit de ontvangstruimte, waar de patiënt van de afdeling naartoe is gebracht. Na de overdracht neem je de patiënt mee naar de operatiekamer en je legt de patiënt klaar voor de operatie. Dat betekend dat je ervoor zorgt dat de patiënt is aangesloten op het anesthesietoestel en de juiste bewaking krijgt voor de operatie. Je overlegt met de anesthesioloog over hoe en wat er moet gaan gebeuren op het gebied van anesthesie bij de patiënt. Het is jouw taak om de patiënt steeds te vertellen wat er gaat gebeuren en gerust te stellen als dat nodig is. Als de anesthesioloog op de operatiekamer is gearriveerd, wordt de algehele narcose of een andere anesthesietechniek toegediend. Het is je taak om daarbij te assisteren.

Tijdens de operatie…

Nadat de anesthesie is toegediend is het de taak van de anesthesiemedewerker om de vitale functies van de patiënt te bewaken. De anesthesioloog blijft niet de hele operatie op de operatiekamer, dus je bent de enige die de gezondheid van de patiënt bewaakt. Als de patiënt onder narcose is, stuur je dat bij in overleg met de anesthesioloog. Je anticipeert op het operatieverloop en signaleert veranderingen in de vitale functies. Het is heel belangrijk dat je nauwkeurig let op de patiënt en in staat bent om direct de juiste actie te ondernemen bij problemen. De anesthesioloog komt dan altijd, maar de anesthesiemedewerker is de eerste die iets signaleert en actie moet ondernemen!

Na de operatie…

Samen met de anesthesioloog zorg je ervoor dat de patiënt ontwaakt uit de narcose en klaargemaakt wordt voor het transport naar de uitslaapkamer. Je brengt de patiënt samen met de anesthesioloog naar de uitslaapkamer en helpt daar met het aansluiten van de patiënt op de bewakingsapparatuur. Je draagt de gegevens van de patiënt over aan de verpleegkundigen op de uitslaapkamer.

Toekomst

Na diplomering zijn er diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:

 • Deelnemen aan het pijnteam of reanimatieteam
 • Leidinggevende functies
  Op het operatiekamercomplex zijn twee soorten leidinggevende functies, namelijk hoofd ok en dagcoördinator. Voor beide opleidingen doe je aanvullend een management opleiding op het gebied van de zorg. Zie het kopje ‘leiding van het operatiekamercomplex’, voor de inhoud van deze functies. De meeste managementfuncties worden fulltime uitgevoerd, je staat dan niet meer op de ok.
 • Praktijkopleider/opleidingscoördinator
  Na de opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker kun je een aanvullende post-hbo opleiding tot praktijkbegeleider volgen. Je coördineert dan de opleiding van de operatieassistenten en/of de anesthesiemedewerkers. Meestal wordt deze functie gecombineerd met het werken als anesthesiemedewerker. Zie het kopje ‘opleidingscoördinator’ voor de inhoud van deze functie.
 • Operatieassistent
  Na het behalen van je diploma anesthesiemedewerker kun je de gelijkwaardige opleiding tot operatieassistent volgen. De aanmelding en sollicitatieprocedure daarvoor is gelijk aan de opleiding tot anesthesiemedewerker.

Buiten het Rode Kruis Ziekenhuis zijn er diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen:

 • Physician assistent
 • Cardio- en thoraxchirurgie
 • Werken als bijvoorbeeld vertegenwoordiger bij een leverancier van ok-artikelen
 • Docent aan de opleiding tot anesthesiemedewerker

Meer informatie?

Heb je na het lezen van deze site nog vragen, neem dan via e-mail contact op met de opleidingscoördinator van het operatiekamercomplex. Het emailadres is okopleidingen@rkz.nl.


Opleidingseisen

Toelatingseisen:

 • Een HAVO diploma (bij voorkeur het profiel natuur en gezondheid) of VWO diploma.
 • Een diploma HBO-V
 • Een ontheffing van de vooropleidingseisen; Kandidaten die beschikken over een (buitenlandse) vooropleiding waarin het niveau vergelijkbaar kan zijn met de instroomeisen van de CZO-opleiding die zij willen volgen, kunnen een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen. Het besluit tot het toekennen van een ontheffing wordt genomen door de betreffende opleidingscommissie van het CZO.

Een aanvraag kan worden ingediend voor de volgende CZO opleidingen:

 1. Ambulanceverpleegkundige
 2. Anesthesiemedewerker
 3. Klinisch Chemisch Analist
 4. Operatieassistent (eerste deskundigheid)
 5. Radiodiagnostisch Laborant
 6. Radiotherapeutisch Laborant

BVP

De opleiding begint met een beroepsvoorbereidende periode (BVP). Deze duurt 16 weken bestaat voornamelijk uit het volgen van lessen op het opleidingsinstituut. De Amstel Academie, het opleidingscentrum van de VU in Amsterdam, verzorgt het theoretische gedeelte van de opleiding.

Je moet de beroepsvoorbereidende periode met een voldoende afsluiten om door te kunnen gaan met de beroepsbegeleidende periode.

BBP

De beroepsbegeleidende periode (BBP) bestaat uit 6 praktijkleerperioden (plp). Als je de BVP hebt afgerond met een voldoende begint je eerste praktijkleerperiode op het operatiekamercomplex. Na kennismaking met de opleidingscoördinator en je werkbegeleiders word je meteen ingedeeld op de ok om het vak te leren. In de volgende perioden leer je om bij steeds complexere operaties, en steeds complexere patiëntencategorien anesthesie te geven. De opleiding is zo opgebouwd dat je steeds zelfstandiger gaat werken en dus minder begeleiding nodig hebt.

Diploma

Als je na 3 jaar de opleiding met een voldoende voor de praktijk en theorie hebt afgerond, ontvang het landelijk erkende CZO-diploma anesthesiemedewerker.

Solliciteren

Ben je een stressbestendige teamplayer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Geïnteresseerd in gezondheid en het menselijk lichaam?

Solliciteer dan naar een opleidingsplaats voor leerling anesthesiemedewerker! Elders op deze internetsite onder de link ‘vacatures’ staat aangeven wanneer er een vacature is voor deze opleidingsplaats. Je brief wordt meegenomen in de eerst volgende sollicitatieronde, je krijgt persoonlijk bericht over een eventuele deelname aan de sollicitatieprocedure.