Er gebeurt iets verontrustends in het brein van muizen die met een keizersnede ter wereld komen

Er gebeurt iets verontrustends in het brein van muizen die met een keizersnede ter wereld komen

In zeker één hersengebied gaan kort na de geboorte veel meer zenuwcellen dood. Het kan erop wijzen dat de keizersnede – die steeds vaker onder mensen wordt toegepast – acute effecten heeft op de ontwikkeling van het brein. En die effecten kunnen weer leiden tot langdurige veranderingen in het brein en gedrag. Dat schrijven onderzoekers in het blad PNAS.

Muizen
De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten onder muizen. Hierbij vergeleken ze muisjes die met een keizersnede ter wereld waren gekomen met muisjes die – na een even lange zwangerschapsduur – op natuurlijke wijze ter wereld waren gekomen. Ze ontdekten dat in het eerste uur na de geboorte van muizen die op natuurlijke wijze ter wereld waren gekomen sprake was van een afname van celsterfte in het brein. Diezelfde afname werd echter niet waargenomen bij muizen die middels een keizersnede geboren werden. Het grootste verschil zagen de onderzoekers in de hypothalamus: het hersengebied dat onder meer stressreacties reguleert.

Natuurlijk proces
Het afsterven van zenuwcellen in het brein is een natuurlijk proces dat het mogelijk maakt om de netwerken in het zich ontwikkelende brein als het ware opnieuw vorm te geven. Bij muizen speelt dit proces in de eerste weken na de geboorte.
De grotere celsterfte onder muisjes die met een keizersnede geboren waren, bleek nauw samen te hangen met een afname in het aantal neuronen in zeker één hersengebied. Ook bleek deze celsterfte geassocieerd te kunnen worden met afwijkend gedrag tijdens een testje waarbij de muizen van hun moeder gescheiden werden.

BMI
De wijze waarop de muizen ter wereld komen, bleek verder geen invloed te hebben op andere maatstaven van ontwikkeling, zoals de totale omvang van het brein of de dag waarop de jonge muisjes hun ogen voor het eerst openden. Wel zagen de onderzoekers dat de muizen die met een keizersnede waren geboren wat sneller aankwamen. Dat is in lijn met onderzoeken onder mensen die uitwijzen dat mensen die met een keizersnede ter wereld komen doorgaans een hoger BMI hebben.

Mensen
Hoewel er de nodige overeenkomsten zijn tussen muizen en mensen is met het onderzoek natuurlijk nog niet bewezen dat ook mensenbaby’s na een keizersnede meer celsterfte in het brein doormaken. Eerdere studies hebben wel gesuggereerd dat keizersnedes van invloed zijn op het gedrag van kinderen en dat suggereert weer dat keizersnedes ook een effect hebben op het brein. Maar het is lastig om dat met zekerheid vast te stellen, omdat keizersnedes onder mensen vaak worden toegepast als er sprake is van medische complicaties, hetzij bij moeder of kind, en vaak ook enige tijd voor of na de uitgerekende datum plaatsvinden. Dat maakt het lastig om onderscheid te maken tussen effecten van de keizersnede zelf en effecten die het afwijkende moment van geboorte of de complicaties hebben.

Bron: scientias.nl

Ik ben Martijn Lupke, verpleegkundige, anesthesiemedewerker en sedationist. Ik werk al sinds 1994 in de gezondheidszorg en vanaf 1999 op de operatiekamer bij de anesthesie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *